We noticed you are coming from US. Would you like to continue shopping at Abposters.com?
-20 % på utvalda väggprodukter FÅ EN RABATTKOD

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna webbplats behandlar vissa personuppgifter från dess användare.

1. Personuppgiftsansvarig och ägare

Europosters, s.r.o., Hlavní 4, 252 03. Štěchovice (Czech Republic), VAT 05040418

Personuppgiftsansvariges e-mail: info@europosters.eu

2. Uppgifter som behandlas

De personuppgifter denna webbplats själv eller genom tredje part behandlar, är bland annat: cookies, användardata, e-mailadress, förnamn, efternamn, telefonnummer, adress, företagsnamn, momsregistreringsnummer, land, postnummer, stad.

Detaljer om de olika typer av personuppgifter som behandlas finns i denna integritetspolicy eller i förklarande texter som visas på sidan innan dina personuppgifter behandlas.

Personuppgifter kan tillhandahållas av användarna eller, när det gäller användardata, automatiskt när webbplatsen används.

Om inget annat anges är alla personuppgifter som webbplatsen begär obligatoriska och att inte lämna dessa uppgifter kan leda till att webbplatsen inte kan tillhandahålla dess tjänster. I de fall denna webbplats uttryckligen meddelar att det inte är obligatoriskt att lämna vissa personuppgifter, kan användarna välja att inte delge dessa uppgifter, utan att tjänstens tillgänglighet eller funktion påverkas.

Användare som är osäkra på vilka personuppgifter som är obligatoriska kan kontakta ägaren.

Denna webbplats, och ägare av tjänster som tillhandahålls av tredje part, använder cookies – eller andra spårningsverktyg – endast i syfte att tillhandahålla den tjänst användaren behöver, samt i andra syften som beskrivs i detta dokument och i vår cookiepolicy.

Användarna är ansvariga för att personuppgifter avseende en tredje part som inhämtas, publiceras eller delas på denna webbplats, sker med samtycke från den tredje parten att förmedla personuppgifter till ägaren.

3. Hur och var personuppgifterna behandlas

3.1. Hantering av personuppgifter

Ägaren ser till att uppgifterna skyddas från åtkomst för obehöriga, exponering, modifiering, samt otillåten radering av uppgifterna.

Personuppgifterna behandlas med hjälp av datorer och/eller IT-tjänster enligt organisationens rutiner och endast i den omfattning som krävs för det aktuella syftet. Personuppgifterna kan även, i vissa fall, vara tillgängliga för personer som är ansvariga för eller inblandade i driften av webbplatsen (såsom personer verksamma inom administration, försäljning, marknadsföring, juridik, systemadministration) eller externa parter (såsom förmedlare av tekniska tjänster, transportörer, hosting-företag, IT-företag, kommunikationsbyråer) som vid behov utses till personuppgiftsbehandlare av personuppgiftsansvarig. En uppdaterad förteckning över dessa parter kan när som helst begäras ut från ägaren.

3.2. Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter

Ägaren får behandla användarnas personuppgifter om någon av följande punkter är uppfyllda;

 • Användare har samtyckt till detta av en eller flera anledningar. Vänligen notera att enligt viss lagstiftning har ägaren rätt att behandla personuppgifter till dess att användaren aktivt invänder mot att denna behandling ska ske (så kallad ”opt-out”), utan att inhämta samtycke eller ha annan rättslig grund. Detta gäller dock inte när behandling av personuppgifter sker i enlighet med europeisk dataskyddslagstiftning;

 • att tillhandahålla personuppgifter är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med användaren och/eller för att uppfylla prekontraktuella skyldigheter knutna till avtalet;

 • behandling av personuppgifter är nödvändig för att ägaren ska kunna fullgöra sina rättsliga skyldigheter;

 • behandling av uppgifter av allmänt intresse, eller myndighetsutövning;

 • behandling av personuppgifter är nödvändigt i enlighet med ägarens eller tredje parts berättigade intresse.

Ägaren klargör gärna på vilka rättsliga grunder behandlingen av personuppgifter sker, och särskilt angående om tillhandahållandet av personuppgifterna stadgas i lag, sker enligt avtal, eller är en förutsättning för att kunna ingå avtal.

3.3. Plats

Personuppgifterna behandlas i de kontor ägaren utför sin verksamhet och andra platser där övriga parter involverade i behandlingen av personuppgifterna finns.

Beroende på användarens plats kan överföring av personuppgifter till ett annat land än användarens ske.

Användarna har rätt att ta del av de rättsliga grunderna för att överföra personuppgifter till ett land utanför den Europeiska unionen, eller till en internationell organisation som lyder under internationell lagstiftning eller som är inrättad av två eller flera länder, såsom FN, samt vilka åtgärder ägaren vidtar för att skydda användarnas personuppgifter.

Om en sådan överföring sker kan användarna få ytterligare information genom att läsa de tillämpliga avsnitten i detta dokument eller ställa en förfrågan till ägaren, vars kontaktuppgifter finns under fliken kontakt.

3.4. Personuppgifternas lagringstid

Personuppgifter behandlas och lagras så länge som krävs, beroende på i vilket syfte de samlats in.

Därav följer:

Personuppgifter som samlats in i ägarens berättigade intresse (t.ex. för marknadsföring) ska lagras så länge det är nödvändigt för att uppnå dessa syften. Meddelanden innehållande marknadsföring skickas till användare så länge användaren samtycker till detta. När det gäller kunder skickas meddelanden innehållande marknadsföring tills kunden har avslutat sin prenumeration, eller tills en invändning görs om behandling av personuppgifter i detta syfte. Meddelanden innehållande marknadsföring skickas dock inte längre än 10 år. Ägaren frågar därefter återigen om samtycke. Användare kan få mer information om ägarens berättigade intresse i de tillämpliga avsnitten i detta dokument eller genom att kontakta ägaren.

Ägaren kan lagra personuppgifter under en längre tid om användaren har samtyckt till denna typ av behandling, så länge samtycket inte återkallas.

Dessutom kan ägaren vara skyldig att lagra personuppgifter under en längre tid om det krävs för att fullfölja en rättslig skyldighet eller om det ålagts av en myndighet.

När lagringstiden nått sitt slut ska personuppgifterna raderas. Därför kan inte rätten till tillgång, rätten till radering, rätten till rättelse samt rätten till dataportabilitet åberopas efter att lagringstiden löpt ut.

4. Syfte för behandling av personuppgifter

Användarens personuppgifter samlas in i syfte att möjliggöra för ägaren och ägare att tillhandahålla tjänster, följa rättsliga skyldigheter, svara på verkställighetsbegäran, skydda dess rättigheter och skyldigheter (eller användarens eller tredje parts rättigheter och skyldigheter), upptäcka skadligt eller bedrägligt beteende samt följande: analys, kontakta användaren, registrering och verifiering, interaktion med externa sociala nätverk och plattformar, marknadsföring, individualiserad reklam, hantering av taggar, visa innehåll från externa plattformar, optimera och distribuera trafiken, tillgång till tredjepartskonton och testning av innehållets funktioner och prestanda (A/B test).

För information om hur personuppgifterna används för varje syfte, se avsnittet om “Detaljerad information om behandling av personuppgifter”.

5. Detaljerad information om behandling av personuppgifter

Personuppgifter inhämtas i följande syfte och använder följande tjänster:

5.1. Tillgång till tredjepartskonton

Denna typen av tjänst tillåter webbplatsen att ta del av uppgifter från ditt konto från en tredje parts tjänst och att utföra åtgärder med det. Denna typen av tjänster aktiveras inte automatiskt utan kräver användarens uttalade tillstånd.

Tillgång till Facebook-konto (Facebook, Inc.)

Denna tjänst tillåter denna webbplats att ansluta till användarens konto på det sociala nätverket Facebook som tillhandahålls av Facebook, Inc.

Behörigheter: om mig; aktiviteter; ungefärlig ålder.

Datapolicy.


Behörighet till Facebook som denna webbplats begär

Denna webbplats kan begära behörighet av Facebook att utföra åtgärder med användarens Facebook-konto, och att hämta information, inklusive personuppgifter, från det. Denna tjänst tillåter denna webbplats att anluta till användarens konto på det sociala nätverket Facebook som tillhandahålls av Facebook, Inc.

För ytterligare information angående de följande behörigheterna, se Facebook permissions documentation och Facebooks datapolicy.

Följande behörigheter kan begäras:

Grundläggande uppgifter: Detta inkluderar viss användardata såsom identitet, namn, foto, kön, och plats. Även vissa kopplingar till användaren, såsom ‘vänner’, är tillgängliga. Om användaren har offentliggjort mer av sina personuppgifter, så kommer mer information att vara tillgänglig.

Om mig: Ger tillgång till ‘Om mig’-avsnittet på användarprofilen.

Aktiviteter: Ger tillgång till användarens lista på aktiviteter.

Ålder: Ger tillgång till användarens ungefärliga ålder.

5.2. Marknadsföring

Denna typ av tjänst tillåter att användarens personuppgifter används i marknadsförings -och kommunikationssyfte. Denna kommunikation sker genom att banners och andra annonser visas på webbplatsen, och denna marknadsföring kan baseras på användarens intressen.

Detta betyder inte att alla personuppgifter används i detta syfte. Information och villkor följer nedan.

Vissa av tjänsterna som listas nedan kan använda sig av spårare för att identifiera användare eller av individualiserad marknadsföring, exempelvis i form av annonser som skräddarsys efter användarens intressen och beteende på nätet, även utanför denna webbplats. För ytterligare information, vänligen se respektive tjänsts integritetspolicy.

Förutom de möjligheter nedanstående tjänster erbjuder att avanmäla sig (“opt-out”), har användare möjlighet att avanmäla sig genom att besöka Network Advertising Initiative opt-out page.

Användare kan även avanmäla sig från visa marknadsföringstjänster genom inställningar på enheten, såsom inställningar för reklam i mobiltelefoner, eller generella inställningar för annonser.


Microsoft Advertising (Microsoft Corporation)

Microsoft Advertising är en marknadsföringstjänst som tillhandahålls av Microsoft Corporation.

Personuppgifter som behandlas: spårning; användardata.

Privacy PolicyOpt Out.


Criteo (Criteo SA)

Criteo är en marknadsföringstjänst som tillhandahålls av Criteo SA.

Personuppgifter som behandlas: spårning; användardata.

Privacy PolicyOpt Out.

5.3. Analys

Tjänsterna i detta avsnitt gör det möjligt för ägaren att övervaka trafik på nätet och kan användas för att kartlägga användarens beteende.


Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics en tjänst för webbanalys som tillhandahålls av Google Inc. (“Google”). Google använder personuppgifter för att kartlägga och undersöka hur webbplatsen används, rapportera aktiviteter på webbplatsen samt dela dessa med andra Google-tjänster.

Google kan använda de inhämtade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa dess eget annonsnätverks annonser.

Personuppgifter som behandlas: cookies; användardata.

Privacy PolicyOpt Out.


Google Ads conversion tracking

Google Ads conversion tracking är en analystjänst som tillhandahålls av Google LLC eller Google Ireland Limited, beroende på från vilken plats denna webbplats används, som sammankopplar uppgifter från annonsnätverket Google Ads med åtgärder som utförs på denna webbplats.

Personuppgifter som behandlas: spårning; användardata.

Privacy Policy.

5.4. Kontakta användaren

Kontaktlistan eller nyhetsbrevet (denna webbplats)

När man registrerar sig för utskick via e-mail eller prenumererar på nyhetsbrevet, läggs användarens e-mailadress till en kontaktlista. Till e-mailadresser på denna kontaktlista kan det skickas meddelanden via e-mail med information och reklam gällande denna webbplats. Din e-mailadress kan även läggas till kontaktlistan om du registrerar dig på denna webbplats samt om du gjort ett köp.

Personuppgifter som behandlas: e-mailadress.

5.5. Test av innehållets funktioner och prestanda (A/B test)

Tjänsterna som beskrivs i detta avsnitt möjliggör för ägaren att spåra och analysera användarens respons gällande trafik på nätet samt användarens beteende i förhållande till förändringar i struktur, text, eller andra delar av denna webbplats.


Google Optimize

Google Optimize är en tjänst för A/B test som tillhandahålls av Google LLC eller Google Ireland Limited, beroende på från vilken plats denna webbplats används, (”Google”). Google kan använda personuppgifter för att anpassa och individualisera annonser inom dess eget annonsnätverk.

Personuppgifter som behandlas: spårning, användardata.

Privacy Policy.

5.6. Innehåll från externa plattformar

Denna typ av tjänst möjliggör att du på denna webbplats kan se och använda innehåll som finns på externa plattformar.

Denna typ av tjänst kan samla in data avseende nättrafik från de sidor där tjänsten är installerad, även när användarna inte använder den.


Google Fonts

Google Fonts är en tjänst för typsnitt som tillhandahålls av Google LLCC eller av Google Ireland Limited, beroende på från vilken plats denna webbplats används. Tjänsten möjliggör för denna webbplats att införliva denna typ av innehåll på dess sidor.

Personuppgifter som behandlas: användardata, diverse personuppgifter som specificeras i tjänstens integritetspolicy.

Privacy Policy.

5.7. Samspel med externa sociala nätverk och plattformar

Denna typ av tjänst möjliggör samspel med sociala nätverk eller andra externa plattformar genom denna webbplats.

Samspelet och information som nås av denna webbplats regleras genom de sekretessinställningar användaren har på respektive socialt nätverk.

Denna typ av tjänst kan samla in data avseende nättrafik från de sidor där tjänsten är installerad, även när användarna inte använder den.

Det rekommenderas att man loggar ut från de respektive tjänsterna för att säkerställa att de uppgifter som behandlas på denna webbplats inte spåras till användarens profil.


Facebooks gilla-knapp och sociala widgets (Facebook, Inc.)

Facebooks gilla-knapp och sociala widgets är tjänster som tillåter samspel med Facebooks sociala nätverk som tillhandahålls av Facebook, Inc.

Personuppgifter som lagras: cookies, användardata.

Privacy Policy.

5.8. Registrering och verifiering

Genom att registrera eller verifiera tillåter användarna denna webbplats att identifiera dem och ge dem tillgång till dedikerade tjänster.

Beroende på vad som beskrivs nedan, har tredje part möjlighet att erbjuda registrerings- och verifieringstjänster. Om så är fallet, kan denna webbplats tillgå uppgifter som lagras av dessa tredjepartstjänster i registrerings- eller identifieringssyfte.


Feedback-företag

Användarna kan endast lämna en recension om de medger att skicka deras e-mail och personuppgifter till ett feedback-företag. Detta kan de besluta angående i beställningsförfarandets sista steg.

Ytterligare information om deras integritetspolicy hittar man på deras webbplats.

Vi använder oss av dessa feedback-företag:

Trustpilot - Privacy Policy.


Direktregistrering (denna webbplats)

Användaren registrerar sig genom att fylla i registreringsformuläret och uppge personuppgifter till denna webbplats.

Personuppgifter som behandlas: adress, stad, företagsnamn, land, e-mailadress, förnamn, efternamn, telefonnummer, momsregistreringsnummer, postnummer.


Facebook Authentication (Facebook Ireland Ltd)

Facebook Authentication är en registrerings- och verifieringstjänst som tillhandahålls av Facebook Ireland Ltd och som är sammankopplat med Facebooks sociala nätverk.

Personuppgifter som behandlas: diverse typer av uppgifter som specificeras i tjänstens integritetspolicy.

Privacy Policy.

5.9. Individualiserad reklam

Denna typ av tjänst tillåter denna webbplats och dess samarbetspartners att informera, optimera och erbjuda annonsering baserat på hur användaren tidigare använt sig av webbplatsen.

Detta görs genom att spåra användardata och genom att använda spårare för att samla information som därefter överförs till de samarbetspartners som ansvarar för den individualiserade reklamen.

Vissa tjänster erbjuder individualiserad reklam baserat på e-mailadresslistor.

Förutom de möjligheter nedanstående tjänster erbjuder att avanmäla sig (“opt-out”), har användare möjlighet att avanmäla sig genom att besöka the Network Advertising Initiative opt-out page.

Användare kan även avanmäla sig från visa marknadsföringstjänster genom inställningar på enheten, såsom inställningar för reklam i mobiltelefoner, eller generella inställningar för annonser.


Criteo Dynamic Retargeting (Criteo SA)

Criteo Dynamic Retargeting är en tjänst inriktad på individualiserad reklam, som tillhandahålls av Criteo SA., och kopplar ihop aktiviteten på denna webbplats med Criteos annonsnätverk.

Personuppgifter som behandlas: spårare, användardata.

Privacy PolicyOpt Out.


Facebook Remarketing (Facebook Ireland Ltd)

Facebook Remarketing är en tjänst inriktad på individualiserad reklam, som tillhandahålls av Facebook Ireland Ltd, och kopplar ihop aktiviteten på denna webbplats med Facebooks annonsnätverk.

Personuppgifter som behandlas: spårare, användardata.

Privacy PolicyOpt Out.


Facebook Custom Audience (Facebook Ireland Ltd)

Facebook Custom Audience är en tjänst inriktad på individualiserad reklam, som tillhandahålls av Facebook Ireland Ltd, och kopplar ihop aktiviteten på denna webbplats med Facebooks annonsnätverk. Användare kan avanmäla sig från att Facebook använder cookies för att individualisera annonser genom att besöka denna opt-out sida.

Personuppgifter som behandlas: e-mailadress, spårare.

Privacy PolicyOpt Out.

5.10. Tagghantering

Denna typ av tjänst underlättar för ägaren att på ett centraliserat sätt hantera de olika taggar och script som behövs på denna webbplats.

Detta resulterar i att användarens personuppgifter används av dessa tjänster, vilket möjligen kan leda till att uppgifterna lagras.


Google Tag Manager

Google Tag Manager är en tagghanteringstjänst som tillhandahålls av Google LLC eller av Google Ireland Limited, beroende på från vilken plats denna webbplats används.

Personuppgifter som används: användardata.

Privacy Policy.

5.11. Optimering och distribuering av trafik

Denna typ av tjänst möjliggör för denna webbplats att distribuera sitt innehåll genom att använda servrar i olika länder för att optimera webbplatsens prestanda.

Vilka personuppgifter som behandlas beror på typen av tjänst och hur dessa tjänster implementeras. Funktionen är att filtrera kommunikation mellan denna webbplats och användarens webbläsare.

Med tanke på omfattningen av detta systems spridning, är det svårt att fastställa till vilka platser innehåll, som kan innefatta användarens personuppgifter, överförs.

Cloudflare (Cloudflare Inc.)

Cloudflare är en tjänst för optimering och distribuering av trafik som tillhandahålls av Cloudflare Inc.

Sättet Cloudflare är integrerat på innebär att tjänsten filtrerar all trafik som går genom denna webbplats, till exempel kommunikation mellan denna webbplats och användarens webbläsare, samtidigt som tjänsten tillåter att uppgifter för analys hämtas från denna webbplats.

Personuppgifter som behandlas: spårare, diverse typer av uppgifter som specificeras i tjänstens integritetspolicy.

Privacy Policy.

5.12. Transportföretag

Personuppgifter från användarna måste även skickas till de transportföretag som levererar användarnas beställningar. Användarna kan välja vilket transportföretag som ska leverera deras köpta varor.


Leverans i Sverige sker genom dessa transportföretag:

Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o.

Modletice 135

Říčany u Prahy 251 01

Zásilkovna s.r.o.

Lihovarská 1060/12

190 00 Praha 9

Tel.: +420 216 216 516

General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.

Průmyslová 5619/1

586 01 Jihlava

Czech Republic

Tel.: +420 567 771 111

PostNord

Terminalvägen 24

171 73 Solna, Sverige

DB Schenker

Norbertstraße 56,

45131 Essen, Germany

5.13. Betalningsförmedlare

Klarna

Level 16,

175 Pitt  Street

SYDNEY NSW 2000, Australia

Ytterligare information om integritetspolicy finns på www.klarna.com

PayPal (Europe)

S.à.r.l. et Cie, S.C.A.

22-24 Boulevard Royal L-2449

Luxembourg

Ytterligare information om PayPal finns på www.paypal.com.

6. Användarnas rättigheter

Användarna har rättigheter när det gäller hur deras uppgifter hanteras av ägaren. Användarna har särskilt rätt till följande:

 • Dra tillbaka samtycket när som helst. Användarna har rätt att dra tillbaka ett samtycke om de tidigare samtyckt till behandling av deras personuppgifter.

 • Invända mot att deras uppgifter behandlas. Användarna har rätt att invända mot att deras uppgifter behandlas, om behandling sker på en annan rättslig grund än samtycke. Detaljerad information om detta följer i ett särskilt avsnitt nedan.

 • Få tillgång till deras uppgifter. Användarna har rätt att veta om uppgifter behandlas av ägaren, få information om vissa aspekter av hur uppgifterna behandlas och erhålla en kopia av de uppgifter som behandlas.

 • Kontrollera och begära rättelse. Användarna har rätt att kontrollera riktigheten i uppgifterna och begära att uppgifterna uppdateras eller rättas.

 • Begränsa hur deras uppgifter behandlas. Under vissa förhållanden har användarna rätt att begränsa hur deras uppgifter behandlas. I sådana fall behandlar ägaren inte deras uppgifter i annat syfte än att lagra dem.

 • Radera eller på annat sätt ta bort deras personuppgifter. Under vissa förhållanden har användarna rätt att begära att ägaren raderar personuppgifterna.

 • Motta uppgifterna och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Användarna har rätt att motta uppgifterna i ett strukturerat, välanvänt och maskinläsbart format, och, om det är tekniskt möjligt, få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig utan dröjsmål. Detta gäller under förutsättning att uppgifterna behandlas automatiskt och att behandling sker genom användarens samtycke i ett avtal där användaren är part, eller genom prekontraktuella skyldigheter som följer därav.

 • Framställa klagomål. Användarna har rätt att framställa klagomål till behörig dataskyddsmyndighet.

6.1. Invända mot att uppgifterna behandlas

När personuppgifter behandlas på grund av allmänintresse, myndighetsutövning eller på grund av ägarens berättigade intresse har användarna rätt att invända mot att denna behandling sker genom att åberopa skäl som stöd för invändningen. I de fall personuppgifter behandlas i direkt marknadsföringssyfte har användarna när som helst rätt att invända mot att uppgifterna behandlas, utan att åberopa något skäl. Användarna kan ta reda på om ägaren behandlar personuppgifterna i syfte att använda dem till direkt marknadsföring genom att läsa de aktuella avsnitten i detta dokument.

6.2. Att åberopa dessa rättigheter

Användarna kan åberopa sina rättigheter genom att skicka en förfrågan till ägaren genom de kontaktuppgifter som finns i detta dokument. Detta kan användarna göra utan någon kostnad. Ägaren ska utan dröjsmål, och alltid inom en månad, svara på denna förfrågan.

6.3. Radering av konto och personuppgifter

Om en användare vill radera sitt konto, och därmed all personlig information som finns på kontot, kan hen göra det genom att kontakta ägaren och dataansvarig på privacy@europosters.eu.

7. Juridisk information

Denna integritetspolicy är framtagen med grund i bestämmelser från flera olika lagstiftningar, inklusive art. 13/14 Europarådets förordning (EU) 2016/679 (allmän dataskyddsförordning).

Denna integritetspolicy berör endast denna webbplats, om inte annat anges i detta dokument.

Senaste uppdatering: 17 februari, 2021


 EuropostersDecorate your life

Sedan 1999 har Europosters varit en av Tjeckiens och hela Europas största återförsäljare av posters, konsttryck och officiell merch. Vi har ett enormt utbud av film-, spel-, och sportposters i alla möjliga storlekar samt ett stort sortiment av unika presentartiklar för riktiga fans av Star Wars, Harry Potter, serietidningar och allt från Warner Bros. Vi vet att muggar, samlarfigurer, pussel och kläder är den perfekta presenten för alla, oavsett ålder och intressen. Om du är intresserad av inredning har du också kommit helt rätt! Vi trycker på daglig basis fototapeter, illustrationer, konstreproduktioner och fotografier och skickar till våra nöjda kunder som finns i mer än 25 länder.


Kontakt:

E-mail: info@europosters.eu

Tel.: +44 20 3996 3131 (endast på engelska)

Måndag – Fredag ǀ 7:00–17:00

 

© 1999–2024 Europosters är ett registrerat varumärke. Andra varumärken som nämns på denna hemsida tillhör respektive varumärkesägare.

Top